Λεύκανση Δοντιών

Λεύκανση δοντιών

Το χρώμα των δοντιών δεν είναι ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Πολλοί έχουν σκούρα δόντια εκ γενετής, σε άλλους τα δόντια σκουραίνουν λόγω διατροφής, λήψης φαρμάκων, καπνίσματος ή τραυματισμού. Σημαντικός παράγοντας είναι και η ηλικία.
Η λεύκανση είναι μια τεχνική με την οποία επιτυγχάνουμε την βελτίωση του χρώματος των δοντιών και την φωτεινότητα τους αυξάνοντας μέχρι 8 τόνους της χρωματικής κλίμακας VITA πιο ανοιχτό !!!
Στην οδοντιατρική μας κλινική γίνεται έλεγχος με ηλεκτρονικό φασματογράφο (spectrophotometer) πριν και μετά την διαδικασία της λεύκανσης, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η χρωματική διαφορά

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται :

● Σε κίτρινα δόντια από την κατασκευή τους
● Στα γειτονικά δόντια, πριν την τοποθέτηση μιας προσθετικής εργασίας (π.χ. γέφυρας πορσελάνης) ώστε η γέφυρα να κατασκευαστεί σε πιο ανοικτό χρώμα
● Όταν κάποιος επιθυμεί συντηρητική θεραπεία ώστε να βελτιώσει την εμφάνιση τους
● Σε χρώσεις δοντιών από λήψη τετρακυκλίνης
● Σε χρώσεις δοντιών από υπερβολική απορρόφηση φθορίου
● Σε χρώσεις δοντιών από νικοτίνη
● Σε χρώσεις δοντιών από τροφές που προκαλούν δυσχρωμίες
● Σε κηλίδες από φθορίωση
● Σε μεταβολή χρώματος σχετιζόμενη με τραύμα του πολφού και νέκρωση
● Σε επιφανειακές ή έντονες και απορροφημένες χρώσεις

 

Οι συνηθέστεροι λευκαντικοί παράγοντες είναι οι εξής :

1. Υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10% - 35% : είναι το ενεργό συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως στο σπίτι
2. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 15% - 38% : είναι το ενεργό συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως για εφαρμογές εντατικής λεύκανσης στο ιατρείο